Psicologia General Sanitària Infantil i Juvenil.

Formación TREC

POSTGRAU INFANTO JUVENIL EN TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC)

El CURS D’ESPECIALISTA INFANTIL I JUVENIL EN TERÀPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC) parteix de la necessitat de donar una formació psicològica especialitzada en la teoria i pràctica de la Teràpia Racional Emotiva Conductual del Dr. Albert Ellis en l’aplicació específica en nens i adolescents, integrant també l’aportació d’altres enfocaments cognitius-conductuals al model.

El nucli central de la formació es centra en abordar els aspectes cognitius, creences irracionals i esquemes disfuncionals, que influeixen en els processos psicològics i d’aprenentatge, i en els procediments cognitius, emocionals i conductuals per al canvi. La metodologia bàsica de la formació és essencialment pràctica, amb supervisió de casos, classes dinàmiques, exercicis experiencials, pràctica clínica i treball personal.

L’objectiu és que l’alumne aprengui a conceptualitzar, avaluar i tractar un cas clínic des de l’enfocament TREC i altres enfocaments cognitius-conductuals, desenvolupar habilitats terapèutiques i posar en pràctica les tècniques cognitives, emocionals i conductuals adequades a cada problema psicològic dins el context escolar, familiar i personal.

Institut RET és l’únic centre d’entrenament TREC oficial a Espanya afiliat a Albert Ellis Institute de New York

Per a més informació

Formación

DOCÈNCIA

Tinc la sort de poder combinar la meva tasca clínica amb la docència, formant part de l’equip de professors que imparteixen el màster en teràpia racional emotivo conductual que TREC Psicologia ofereix a professionals de la salut mental.

Tenint en compte la meva especialització clínica en l’àmbit de la infància i l’adolescència coordino juntament amb la meva companya Georgina España el el curs d’especialista Infantil i Juvenil en teràpia Racional Emotivo Conductual (TREC), el qual parteix de la necessitat de donar una formació psicològica especialitzada en la teoria i pràctica de la Teràpia Racional Emotiva Conductual del Dr. Albert Ellis en l’aplicació específica en nens i adolescents, integrant també l’aportació d’altres enfocaments cognitius-conductuals al model.

El nucli central de la formació es centra en abordar els aspectes cognitius, creences irracionals i esquemes disfuncionals, que influeixen en els processos psicològics i d’aprenentatge, i en els procediments cognitius, emocionals i conductuals per al canvi. La metodologia bàsica de la formació és essencialment pràctica, amb supervisió de casos, classes dinàmiques, exercicis experiencials, pràctica clínica i treball personal.

L’objectiu és que l’alumne aprengui a conceptualitzar, avaluar i tractar un cas clínic des de l’enfocament TREC i altres enfocaments cognitius-conductuals, desenvolupar habilitats terapèutiques i posar en pràctica les tècniques cognitives, emocionals i conductuals adequades a cada problema psicològic dins el context escolar, familiar i personal.

Per a més informació

Formación

Qué podemos hacer si nuestro hijo adolescente no quiere ir al psicólogo

SUPERVISIONS CLÍNIQUES

Servei pensat per a professionals de la salut mental que treballin en l’àmbit familiar, infantil i adolescència. Pel nostre col·lectiu és essencial la formació continuada i supervisió tant personal com de casos clínics.

Contant amb la meva experiència en la docència i en la pràctica clínica diària intento proporcionar als psicòlegs supervisats una visió més àmplia del cas supervisats, plantejant noves hipòtesis i fixant-nos, també, en aquells aspectes personals del terapeuta que poden estar influint en l’evolució del cas. Obrir noves vies de qüestionament i un espai professional per plantejar dubtes, ens ajuda als professionals de la salut mental a poder ajudar de manera més completa i integral als nostres pacients.

Libros para niños

TUTORITZACIO DE PRÀCTIQUES

Considerant que el millor aprenentatge és aquell que vivim a través de l’experiència, ofereixo formació pràctica a estudiants que es troben en procés d’especialització en la psicopatologia Infantil i juvenil. L’alumne rep formació pràctica a través de la observació i la participació directa de casos clínics.
Per això tinc un conveni de pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona acollint alumnes de Màster en Psicopatología Clínica Infantojuvenil,