INFORMACIÓ GENERAL

QUI SOM

Som un centre de Psicologia Infanto Juvenil i Psicopedagogia de tipus privat, acreditat com a Centre Sanitari pel Departament de la Generalitat de Catalunya.

Estem especialitzats en l’avaluació, diagnòstic i tractament de l’infant, l’adolescent i jove així com d’orientació i assessorament als pares.

La nostra finalitat és  promoure el desenvolupament i benestar  de l’infant – adolescent –jove i la seva família  proporcionant la informació i el recolzament necessari per a conèixer les seves dificultats i aportar els recursos professionals que permetin solucionar, minimitzar i/o descartar el problema.

Les àrees que s’engloben es centren tant a nivell clínic i/o emocional  (diagnòstic i tractament de les diferents dificultats emocionals en psicologia infantil i juvenil) com escolar (diagnòstic i tractament de les dificultats relacionades amb l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Cada procés d’intervenció s’adapta a les necessitats i característiques del pacient i la seva família.

El procés terapèutic. Com ho fem?

  • Valorem l’atenció des del primer moment que contacteu amb nosaltres. Es realitza un contacte telefònic per tal de recollir informació, assessorar-vos i orientar-vos, d’aquesta manera quan ens veiem ja tenim una primera visió d’allò que us preocupa.
  • Es du a terme una primera entrevista amb els pares i/o amb tota la família, aspecte que valorem durant del primer contacte telefònic.
  • Si es considera oportú, es realitza una avaluació psicodiagnòstica i educativa. Aquest procés inclou la observació i administració de proves psicomètriques que ens permet conèixer millor les característiques individuals de l’infant i la seva família. La realització de l’informe diagnòstic inclou la sessió de devolució dels resultats amb els pares i les propostes d’intervenció.
  • Es realitza un tractament personalitzat, adaptat a les necessitats de cada pacient, que adopta un enfoc multidisciplinar i on s’inclou a tots els àmbits de desenvolupament de l’infant –família i escola-
  • Coordinació i treball conjunt amb l’escola si es considera oportú.
  • Els pares formeu part, en tot moment, del procés terapèutic. Creiem que sou els millors “co-terapeutes” que podem tenir. Assessorar-vos, acompanyar-vos i dotar-vos d’eines i estratègies és el més important per ajudar als vostres fills al llarg de la vida i en el seu desenvolupament psicoemocional, més enllà del temps que pugui durar el procés d’intervenció.

La freqüència de les sessions i la duració de la teràpia depèn de la gravetat i el tipus d’alteració i/o demanda.

Convençuts de què una bona formació en la nostra professió és essencial i que el millor aprenentatge és el obtenim de manera experiencial, col.laborem en la formació pràctica d’estudiants de màster i postgrau amb psicologia clínica infantil i juvenil de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ens caracteritzem per la eficàcia i professionalitat basat en tot moment amb el respecte i la privacitat.

Certificat com a centre Sanitari pel

L'ESPAI

COL·LABORADORS

MONTSE BUSQUETS BINEFA

Psicòloga general sanitària infantil i juvenil. Especialista en trastorns emocionals i de la conducta.
Francesc Sorribes Vall

FRANCESC SORRIBES VALL

Psicòleg general sanitari. Especialista en terapia de parella i sexualitat i trastorns emocionals en la població adulta.

GEORGINA ESPAÑA ABAD

Psicòloga general sanitària. Experta en psicologia forense i assessorament psicològic en dret civil, familiar i penal.
Laura Cerrillo

LAURA CERRILLO GIL

Logopeda Clínica. Especialista en Terapia Miofuncional i Disfàgia. Reeducadora escolar en trastorns de l’aprenentatge.

Sol·licitar Cita