ONLINE

TERÀPIA ONLINE, QUÈ ÉS?

La Teràpia Online és la realització dels serveis professionals de psicoteràpia a través d’Internet. Aquests serveis s’ofereixen en temps real mitjançant videoconferència a través de Skype, Facetime, Hangouts o videotrucada de Whatsapp.

Les principals línies de recerca dins de la psicoteràpia en línia han establert l’eficàcia d’aquesta modalitat de tractament, amb uns resultats iguals que els presentats per les sessions de teràpia presencials tradicionals (cara a cara).

A QUI VA DIRIGIT AQUEST SERVEI?

Considerant que la nostra especialitat es centra en la població infantojuvenil, el servei online està orientat a:

 • Adolescents i/o joves (a partir dels 12 anys).
 • Pares. Sessions d’assessorament i/o consultes puntuals.
 • Infants de 6 a 11 anys. Només es realitza aquesta modalitat, en la fase final del tractament realitzant sessions de seguiment i amb l’acompanyament dels pares durant la sessió. En aquesta etapa, si no es pot assistir al domicili i/o a la consulta, la modalitat online s’utilitzarà per treballar, sempre, a través dels pares i/o tutors legals.

BENEFICIS

La psicoteràpia online té alguns beneficis respecte a les sessions presencials:

 • Permet assistir a les sessions de forma més habitual que en les sessions tradicionals.
 • Pot ser més receptiu i menys intimidant que en les sessions presencials tradicionals.
 • Permet treballar des d’un espai segur i familiar la qual cosa ajuda que l’adolescent i/o jove se senti més tranquil i receptiu.
 • Permet a persones que tenen un horari laboral i/o acadèmic complicat i extens poder acudir a les sessions d’una manera més còmoda i pràctica.
 • Facilita a les persones que tenen limitacions físiques o que viuen en altres poblacions, països estrangers o llocs de difícil accés disposar dels serveis professionals que ells considerin més oportuns.

QUÈ TRACTEM?

 • Aspectes relacionats amb els aprenentatges (desmotivació pels estudis, tècniques / hàbits d’estudi i orientació professional)
 • Trastorns emocionals i de la conducta (ansietat, ira, depressió)

COM HO FEM?


Es tracta d’una metodologia molt fàcil d’utilitzar i totalment confidencial. Els passos a seguir són els següents:

 • Els pares i / o tutors legals es posen en contacte amb nosaltres.
 • Es realitza un primer contacte via telèfon o correu electrònic, en el qual es recull la primera informació relacionada amb el motiu de consulta.
 • S’expliquen les condicions del servei i la informació necessària (programa a utilitzar, comptes d’usuari, e-mail) per iniciar el procés.
 • S’acorda un dia i una hora de visita.
 • Les sessions s’abonen amb antelació a través de transferència bancària.
 • Al treballar amb menors, cal el consentiment dels pares per realitzar aquesta i/o qualsevol modalitat de tractament, així com ens comprometem a coordinar-nos amb ells en tot moment per informar dels objectius i procés de la teràpia realitzant sessions conjuntes (adolescent / pares) o bé concertant visita en línia amb els pares.

Sol·licitar Cita