Instituto RET

POSTGRAU INFANTO JUVENIL EN TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC)

El CURS D’ESPECIALISTA INFANTIL I JUVENIL EN TERÀPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC) parteix de la necessitat de donar una formació psicològica especialitzada en la teoria i pràctica de la Teràpia Racional Emotiva Conductual del Dr. Albert Ellis en l’aplicació específica en nens i adolescents, integrant també l’aportació d’altres enfocaments cognitius-conductuals al model.

El nucli central de la formació es centra en abordar els aspectes cognitius, creences irracionals i esquemes disfuncionals, que influeixen en els processos psicològics i d’aprenentatge, i en els procediments cognitius, emocionals i conductuals per al canvi. La metodologia bàsica de la formació és essencialment pràctica, amb supervisió de casos, classes dinàmiques, exercicis experiencials, pràctica clínica i treball personal.

L’objectiu és que l’alumne aprengui a conceptualitzar, avaluar i tractar un cas clínic des de l’enfocament TREC i altres enfocaments cognitius-conductuals, desenvolupar habilitats terapèutiques i posar en pràctica les tècniques cognitives, emocionals i conductuals adequades a cada problema psicològic dins el context escolar, familiar i personal.

Institut RET és l’únic centre d’entrenament TREC oficial a Espanya afiliat a Albert Ellis Institute de New York

Per a més informació

http://www.institutret.com/formacion

Sol·licitar Cita