practicas UAB

PRÀCTIQUES EN INTERVENCIÓ CLÍNICA. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

El millor aprenentatge és aquell que vivim a través de l’experiència.

Per això tinc un conveni de pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona acollint alumnes de Màster en Psicologia Clínica Infantojuvenil, on reben formació pràctica a través de la observació i participació directa de casos clínics.

Sol·licitar Cita